საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური
Preloader

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


Python

კურსის ხანგრძლივობა: 40 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივოვა - 1 ან 2სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1სთ. დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელი უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს და გააჩნდეს მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნება.

კურსის ღირებულება: 2000 ლარი (1 საათი 50ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები:

კურსის მიზანია პროგრამირების საფუძვლების შესწავლა და მისი საშუალებით სასწავლო და მინი პროექტების შექმნა.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

 • Python პროგრამირების ენის საფუძვლები
 • მარტივი სკრიპტის/პროგრამის დაწერა
 • ვებ აპლიკაციების შექმნა

პროგრამის შინაარსი:

 • რა არის პროგრამირება? პროგრამის სტრუქტურა, ცვლადების ტიპები, შეტანა გამოტანის ოპერატორი.
 • ოპერატორები(პირობითი ოპერატორები, ცვლადზე მოქმედებები და ლოგიკური ოპერატორი)
 • ციკლები(for, while)
 • სტრიქონები
 • კოლექციები(lists, sets, tuples, dictionary)
 • ფაილებთან მუშაობა(ჩაწერა, წაშლა, დამატება)
 • ფუნქციები
 • მოდულები
 • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება
 • შესავალი web ტექნოლოგიებში
 • Flask

 

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს