ვებპროგრამირება - პირველი დონე

ვებპროგრამირება - პირველი დონე

კურსის ხანგრძლივობა: 40 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა : მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 1.5 სთ. გრაფიკი მსმენელთან შეთანხმებით.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა: მსმენელი უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს და ჰქონდეს მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნება.

კურსის ღირებულება: 2400 ლარი (1 საათის ფასი 60 ლარი)

კურსის მიზანი: დინამიური საიტის შექმნა.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

  • საიტის, ბლოგის, ფორუმის გვერდის შექმნა
  • მონაცემთა ბაზებში მუშაობა
  • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები

პროგრამის შინაარსი:

  • HTML
  • CSS
  • Bootstrap
  • NodeJs
  • ReactJS
  • MySQL