ლოგიკის სასწავლო კურსი

ლოგიკის სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: ერთი სასწავლო წელი, წელიწადში 33 გაკვეთილი (66 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ერთჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: განკუთვნილია IV-VII კლასელებისთვის. მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნების მინიმალური უნარი.

ერთი წლის ღირებულება:  1000 ლარი. გადახდა 3 ნაწილად. სწავლის დაწყებამდე - 450 ლარი, 15 დეკემბრამდე - 350 ლარი, 15 მარტამდე - 200 ლარი.

კურსის მიზანი: კურსის მიზანია ლოგიკური აზროვნების განვითარება. სურვილის შემთხვევაში მოსწავლის მომზადება ტალანტების ფაბრიკის სრული პროგრამისათვის.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

  • მათემატიკურ-ლოგიკური ამოცანების სტანდარტული ტიპების ამოხსნების გზები.

პროგრამის  შინაარსი:

სწავლების პროგრამა საკმაოდ დატვირთულია საშინაო დავალებებითა და საკონტროლო თუ დამოუკიდებელი წერებით. მიმდინარეობს მოსწავლეების შეფასებები სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ამის მიხედვით ხდება მოსწავლეთა რეგულარული რეიტინგების დადგენა.