ვებპროგრამირება - მორე წელი

ვებპროგრამირება - მორე წელი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობა 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეს კურსის ვებპროგრამირება - პირველი წელი. განკუთვნილია VIII-XII კლასელებისა და სტუდენტებისათვის.

ერთი წლის ღირებულება:  2000 ლარი. გადახდა 3 ნაწილად. სწავლის დაწყებამდე - 800 ლარი, 15 დეკემბრამდე - 700 ლარი, 15 მარტამდე - 500 ლარი.

კურსის მიზანი:  თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ვებ-გვერდების დამზადება.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

  • დინამიური საიტის, ანიმაციების, ვებ აპლიკაციების შექმნა
  • მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა

კურსის პროგრამის  შინაარსი: 

  • Markup გახსენება
  • პრეპროცესორები - SCSS, SASS
  • Advance JavaScript
  • React  +Redux
  • Firebase
  • Next.js