ვებპროგრამირება - მეორე დონე

ვებპროგრამირება - მეორე დონე

კურსის ხანგრძლივობა: 30 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა : მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 1.5 სთ. გრაფიკი მსმენელთან შეთანხმებით.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა: მსმენელი უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს და ჰქონდეს მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნება.

კურსის ღირებულება: 3000 ლარი (1 საათის ფასი 100 ლარი)

კურსის მიზანი: თანამედროვე ვებ ტექნოლოგიების საშუალებით საიტის შექმნა.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

  • თანამედროვე ვებ საიტების შექმნა
  • მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა
  • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები

პროგრამის შინაარსი:

  • Markup გახსენება (HTML, CSS, JavaScript)
  • Advance JavaScript
  • React  +Redux
  • Firebase
  • Next.js
  • Git