ვებპროგრამირება - პირველი დონე

ვებპროგრამირება - პირველი დონე

კურსის ხანგრძლივობა: 30 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 1.5 სთ. გრაფიკი მსმენელთან შეთანხმებით.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა: მსმენელი უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს, ერკვეოდეს კომპიუტერული გრაფიკის პროგრამებში და გააჩნდეს მათემატიკურ - ლოგიკური აზროვნება.

ერთი წლის ღირებულება: 2700 ლარი (1 საათის ფასი 90 ლარი).

კურსის მიზანი: კურსის მიზანია  მოსწავლეს შეასწავლოს დინამიური საიტის შექმნა.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლე:

 • შეძლებს შექმნას საიტი, ბლოგი, ფორუმის გვერდი;
 • შეძლებს მონაცემთა ბაზებში მუშაობას;
 • შეისწავლის ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებას.

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 • HTML
 • CSS
 • JS
 • Bootstrap
 • Node
 • Express
 • API Basic
 • SSR with Express Handlebars