ჩვენი გუნდი - დიმიტრი ქარაული
დიმიტრი ქარაული

დიმიტრი ქარაული

Web Developer, IT consultant

Freelance Web Developer. 2015-2020 წლებში, მზიურში ასწავლდა C++'სს და Web Development'ს. ფლობს კომპეტენციებს შემდეგი მიმართულებით: WEB(html, css, js, php, Vue.js), C++, Git, Python, MySQL, Grapic Design, Project Management.